Twinkal twinkal yaaraan dee kaar, khadake galaasee in da baar, panjaabee bhangada te ch‍ikan phraee, tuvaanu lohadee dee sab jo pahalaan badhaee

Twinkal twinkal yaaraan dee kaar,
khadake galaasee in da baar,
panjaabee bhangada te ch‍ikan phraee,
tuvaanu lohadee dee sab jo pahalaan badhaee