मूंगफली दी खुशबू ते गुर: दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, दिल दी खुंशी ते आपनों दा प्यार, मुबारक होवे तुहानूं लोहड़ी दा त्यौहार ।

मूंगफली दी खुशबू ते गुर: दी मिठास,
मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग,
दिल दी खुंशी ते आपनों दा प्यार,
मुबारक होवे तुहानूं लोहड़ी दा त्यौहार ।