Ki Humse Wafaa To Gair Usko Jafa Kehte Hain, Hoti Aayi Hai, Ki Achchhi Ko Buri Kehte Hain.

Ki Humse Wafaa To Gair Usko Jafa Kehte Hain,
Hoti Aayi Hai, Ki Achchhi Ko Buri Kehte Hain.