गन्ने दे रस तों चीनी दी बोरी, फेर बनी उसतों मीठी-मीठी रेवड़ी, रल मिल सारे खाइये तिल दे नाल, ते मनाइये अस्सी खुशियां भरी लोहड़ी

गन्ने दे रस तों चीनी दी बोरी,
फेर बनी उसतों मीठी-मीठी रेवड़ी,
रल मिल सारे खाइये तिल दे नाल,
ते मनाइये अस्सी खुशियां भरी लोहड़ी